Page 3 - ashdodashira 2
P. 3

ג€«׳ž׳©׳×׳×׳₪׳™׳ג€×:ג€¬ג€¬

  ג€«׳©׳œ׳ž׳” ׳™׳™׳“׳•׳‘ג€¬
  ג€«׳’׳œ׳™׳× ׳’׳™׳׳×ג€¬
  ג€«׳˜׳¨׳™׳₪׳•׳ ׳¡ג€¬
  ג€«׳“׳ ׳™ ׳¨׳•׳‘׳¡ג€¬
  ג€«׳ž׳×׳™ ׳¡׳¨׳™ג€¬
  ג€«׳¢׳œ׳™׳–׳” ׳׳‘׳™׳‘ג€¬

 ג€«׳‘׳¢׳¨׳™׳›׳×ג€× :ג€¬׳”׳ž׳©׳•׳¨׳¨ ׳₪׳¨׳•׳₪׳³ ׳¡׳ž׳™ ׳©׳œ׳•׳ ׳©׳˜׳¨׳™׳×ג€×,ג€¬ג€¬
ג€«׳©׳ž׳¢׳•׳Ÿ ׳₪׳¨׳ ׳¡ג€× ,ג€¬׳׳‘׳™ ׳—׳Ÿג€× ,ג€¬׳ ׳™׳”׳•׳œ ׳ž׳•׳¡׳™׳§׳œ׳™ג€× :ג€¬׳ ׳“׳‘ ׳‘׳™׳˜׳•׳Ÿג€×,ג€¬ג€¬

    ג€«׳ ׳™׳”׳•׳œ ׳”׳₪׳§׳”ג€× :ג€¬׳ž׳™׳¨׳™ ׳‘׳Ÿ ׳™׳©׳™ג€¬
   1   2   3   4   5   6   7   8